Các dự án được tài trợ bởi các sở khoa học công nghệ gồm có:

 

1. Mô hình BBN cho việc dự báo khả năng xảy ra tai nạn ngã cao trong xây dựng, 2012-2015

2. Lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở bờ sông dưới tác động của biến đổi khí hậu, 2014-2016


dummy