PGS.TS. Lê Văn Cảnh

Trưởng Bộ môn

Email: lvcanh@hcmiu.edu.vn

Cơ Học Tính Toán 
 

  
 TS Nguyễn Đình Hùng

Phó Trưởng Bộ môn

Email: ndinhhung@hcmiu.edu.vn

 Kết Cấu Cầu Đường
 

  
 TS Trần Cao Thanh Ngọc

Phó Trưởng Bộ môn

Email: tctngoc@hcmiu.edu.vn

 Kết Cấu Bêtông Cốt Thép
 

  
 PGS.TS. Chu Quốc Thắng

Giảng viên

Email: cqthang@hcmiu.edu.vn

 Động Lực Học Công Trình
 

  
 PGS.TS Phạm Ngọc

Giảng viên

Email: pngoc@hcmiu.edu.vn

 Tài Nguyên Nước
 

  
 ThS Phạm Nhân Hòa

Giảng viên

Email: pnhoa@hcmiu.edu.vn

 Kết Cấu Dân Dụng
 

  
 ThS Angeli Cabltica

Giảng viên

Email: angeli.dc@hcmiu.edu.vn

 Thủy Lực
 

  
 ThS Hồ Lê Huy Phúc

Kỹ Thuật viên Phòng Thí Nghiệm

Email: hlhphuc@hcmiu.edu.vn

  Kết Cấu Dân Dụng
 

  
 ThS Nguyễn Hoàng Phương

Kỹ Thuật viên Phòng Thí Nghiệm

Email: nhphuong@hcmiu.edu.vn

 Kết Cấu Dân Dụng
 

  
 
 ThS Nguyễn Khắc Nguyên Tâm

Thư kí

Email: nkntam@hcmiu.edu.vn

 Quản trị kinh doanhTS Nguyễn Đình Hùng

Giảng viên

Email: ndinhhung@hcmiu.edu.vn

TS Nguyễn Đình Hùng

Giảng viên

Email: ndinhhung@hcmiu.edu.vn

dummy