Tin tức
Thông Báo: về việc đăng ký môn học giáo dục thể chất 2 cho sinh viên năm nhất, học kỳ 2 năm học 2019-2020 (08/11/2019)
Trại hè dành cho học sinh cấp 3 - IU SUMMER CAMP 2019 (15/06/2019)
Hình ảnh buổi Info Day tại trường Đại học quốc tế (27/03/2018)
InSee Prize 2018 (Holcim Prize) (26/02/2018)
Hình ảnh buổi tọa đàm nghề nghiệp 4.0 (22/12/2017)

dummy