Kiểm định chất lượng

 

    Bộ môn Kỹ Thuật Xây Dựng là một trong 9 khoa/bộ môn được đánh giá đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA do mạng lưới các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á (AUN) công nhận.
Đại học Quốc Tế - ĐHQG TP.HCM cũng là một trong 3 trường đại học đầu tiên của Việt Nam chương trình đào tạo đạt chuẩn đánh giá AUN-QA.
  
 
 Hình: Các trường đại học thành viên của AUN

Thông tin thêm có thể xem tại:

https://hcmiu.edu.vn/kiem-dinh-chat-luong-giao-duc/

https://hcmiu.edu.vn/kiem-dinh-chat-luong-giao-duc/gioi-thieu-ve-aun/

https://hcmiu.edu.vn/truong-dai-hoc-quoc-te-chinh-thuc-tro-thanh-truong-dai-hoc-thu-ba-cua-viet-nam-dat-chuan-danh-gia-chat-luong-quoc-te-aun-qa/

 

 


dummy