Chương trình đào tạo

Chương trình đại học 4-năm về Kỹ thuật Xây dựng được thiết kế theo tiêu chuẩn ABET và dựa trên chương trình tiên tiến từ các Đại học nổi tiếng nước ngoài.

Mục tiêu

Mục tiêu đào tạo của chúng tôi là đảm bảo sinh viên đạt được trình độ giáo dục quốc tế và được các nhà tuyển dụng trong nước và quốc tế quan tâm; và trang bị cho sinh viên trí thức, kỹ năng thực hành và sáng tạo cần thiết để ứng dụng các kiến thức kỹ thuật cốt lõi vào các bài toán và ứng dụng thực tiễn.

Chuẩn đầu ra

 1. Hiểu ý nghĩa vật lý của hiện tượng và dùng kiến thức toán học để mô tả chúng

 2. Hiểu các kiến thức kỹ thuật nền tảng liên quan các lĩnh vực cơ học vật rắn và cấu trúc, cơ học đất, cơ học lưu chất, các kỹ thuật tính toán, đo đạc, khảo sát, thí nghiệm, phân tích tổng hợp số liệu phục vụ thiết kế, xây dựng và kiểm định công trình)

 3. Khả năng phân tích và lập các dự án đầu tư xây dựng công trình với nhận thức đầy đủ về các tác động kinh tế môi trường và xã hội.

 4. Nhận thức rõ về trách nhiệm và đạo đức chuyên môn nghề nghiệp xây dựng.

 5. Khả năng làm việc trong các nhóm đa ngành cũng như có kiến thức tốt về quản lý, tổ chức công việc.

 6. Có nhận thức và khả năng tham gia vào việc học suốt đời để có thể làm việc hiệu quả trong bối cảnh những công nghệ mới liên tục xuất hiện.

 7. Có khả năng giao tiếp hiệu quả gồm giao tiếp nói, viết và các giao tiếp khác.

 8. Có kiến thức rộng để hiểu được tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh xã hội, kinh tế toàn cầu.

 9. Hiểu biết các vấn đề đương đại của đất nước, khu vực và thế giới với tầm nhìn xa.

 10. Khả năng sử dụng những kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại cần thiết cho thực tiễn kỹ thuật.

 11. Khả năng sử dụng Tiếng Anh trong các tình huống kỹ thuật cũng như trong cuộc sống hằng ngày.

Chương trình đào tạo chi tiết được cập nhập trong Student Handbook

 

Thông tin thêm có thể tìm trong:

Student Handbook (từ năm học 2017-2018 về sau)

Student Handbook (từ năm học 2016-2017 về trước)

 

 

 

 

 


dummy