KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Mã ngành: 7580201

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng (Civil Engineering) của trường Đại học Quốc tế nhằm cung cấp những kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng được trang bị kiến thức cơ bản, cơ sở rộng và sâu, kiến thức chuyên ngành rộng và được trang bị kiến thức tin học, lập trình và khả năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành, học tập bằng tiếng Anh sẽ đáp ứng nhanh chóng yêu cầu tiếp cận các công nghệ mới trong sản xuất và quản lý. Họ có khả năng nhanh chóng tiếp thu và chuyển giao các tiến bộ công nghệ của thế giới vào công nghiệp xây dựng nước nhà. Họ có khả năng hoạt động nghề nghiệp trong mọi thành phần kinh tế, cũng như khả năng tiếp tục phát triển năng lực, kiến thức chuyên môn và học vấn trong và ngoài nước. Họ có khả năng đáp ứng với các yêu cầu của nguồn nhân lực tương lai khi đất nước ngày càng hội nhập với nền kinh tế thế giới và cộng đồng các nước ASEAN.  Xem thêm...>>>

 

QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Mã ngành: 7580202

Chương trình đào tạo ngành Quản lý Xây dựng bao gồm 150 tín chỉ, thời gian đào tạo 4 năm, được thiết kế theo tiêu chuẩn ABET (Hoa Kỳ) và dựa trên chương trình tiên tiến từ các Đại học nổi tiếng nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp các Kỹ sư Quản lý Xây dựng có thể tham gia làm việc hoặc quản lý tại các phòng Quản lý dự án, Thiết kế, Quản lý khối lượng, Quản lý Hợp đồng và Đấu thầu, Kế hoạch Tài chính, Kinh doanh Thương mại, Marketing, Thẩm định dự án.  Xem thêm...>>>


dummy