Nhóm nghiên cứu Động lực học công trình: PGS. TS. Chu Quốc Thắng, TS. Trần Cao Thanh Ngọc, ThS. Phạm Nhân Hòa, ThS. Vũ Xuân Bách

            

Hư hại của công trình xây dựng dưới tác động của động đất

Theo thống kê, từ Bắc chí Nam Việt Nam có tất cả 30 khu vực có thể phát sinh động đất. Mức chấn động nằm trong khoảng 5,5 - 6,8 độ Richter. Mức chấn động này đủ để nhà cửa bị hư hại cho tới phá hủy hoàn toàn. Trong đó hai thành phố lớn là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh cũng nằm trong hoặc cận các khu vực này. Do đó, nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước đang và đã bày tỏ mối lo ngại về hiểm họa động đất và sóng thần ở Việt Nam.

Ngoài ra, điều đáng lo ngại nhất là việc chưa áp dụng tiêu chuẩn kháng chấn đối với các công trình xây dựng, đặc biệt tại các thành phố lớn. Tuyệt đại đa số các công trình xây dựng ở nước ta đều chưa áp dụng tiêu chuẩn kháng chấn. Chỉ sau khi Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh chịu một số dư chấn mạnh những năm gần đây, mọi người mới bắt đầu nghĩ đến.

Theo một số nghiên cứu đánh giá rủi ro động đất các thành phố lớn gần đây: nếu xảy ra động đất với cường độ cực đại theo tính toán vào khoảng 6,7 độ Richter thì 30% nhà cửa sẽ bị phá hủy cùng vơi thiệt hại về người không thể lường trước được. Chịu tác động nặng nhất là những khu chung cư cũ, bệnh viện, trường học... do không áp dụng tiêu chuẩn kháng chấn. Do đó nghiên cứu, đánh giá tác động của động đất đối với các công trình xây dựng tại Việt Nam là vô cùng cấp bách và cần thiết.

Nhóm động lực học công trình của bộ môn kỹ thuật xây dựng trong những năm vừa qua đã và đang thực hiện các công trình có liên quan đến lĩnh vực này như:


dummy