Với định hướng trở thành trường đại học nghiên cứu đạt đẳng cấp quốc tế, tuy mới được thành lập vài năm gần đây, nhưng bộ môn kỹ thuật xây dựng đã hình thành nhiều nhóm nghiên cứu mạnh. Các công trình nghiên cứu của các nhóm được tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau như: Quỹ Nafosted, Sở KHCN, Đai học quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học quốc Tế...Có thể kể tên các nhóm nghiên cứu tiêu biểu của bộ môn xây dựng:

1. Phương pháp số

2. Động lực học công trình

3. Tài nguyên nước và biến đổi khí hậu

4. Quản lý xây dựng

5. Kết cấu bêtông cốt thép

6. Kết cấu lắp ghép

 


dummy