Bộ môn kỹ thuật xây dựng có quan hệ hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp uy tín có quy mô lớn trong ngành xây dựng như PEB Steel Corporation, Nam Long Group, Vien Dong Corporation...

 

MOU giữa Nam Long Group và Civil Engineering Department, IU

 

MOU giữa PEB Steel Corporation và Civil Engineering Department, IU

 


dummy