Thứ Bảy, 10/09/2011

Khóa đầu tiên của ngành Kỹ thuật Xây dựng - Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Năm học 2011-2012, có 40 TS trúng tuyển vào ngành Kỹ thuật Xây dựng - Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

[Trờ về]


dummy