CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2021

STT

Mã ngành đào tạo

Ngành học

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp xét tuyển

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021

(50% – 80%)

Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập THPT và kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

(10% – 20%)

Theo phương thức khác

(10% – 30%)

1

7580201

Kỹ thuật Xây dựng

25 – 40

5 – 10

5 – 15

Phương thức 1, 2 và 4: Tổ hợp xét tuyển A00, A01.

2

7580302

Quản lý Xây dựng

25 – 40

5 – 10

5 – 15

Phương thức 1, 2 và 4: Tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01.

 

Để tìm hiểu thêm về thông tin tuyển sinh, có thể truy cập vào các địa chỉ website sau:


dummy