Contact


School of Civil Engineering and Management
International University, Vietnam National University HCMC

Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Email: nhnghia@hcmiu.edu.vn  

 

Qualifications

§ PhD in Management Technology, the Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand, 2018.

§ MSc in Civil Engineering, HCMC University of Technology, Viet Nam, 2008.

§ BEng, in Civil Engineering, HCMC University of Technology, Viet Nam, 2002.

Research interests

§ Project cost/ finance management

§ Project schedule management

§ Quantitative ananalysis

§ Project procurement management

§ Project contract management

§ Real estate business strategies

§ Project legal disputes

Research projects

1.      "Applying System Dynamic in Estimating Profit of Real Estate Projects " funded by HCMC Open University, 2014. Role: Principal Investigator.

2.      "Risks of lump-sum contracts applying in high-rise building construction  " funded by International University, On-going. Role: Principal Investigator.

Publications

International Peer-Reviewed Journals

1.      Nghia Hoai Nguyen, Thanwadee Chinda. (2018). A dynamic model of profit of residential projects in Vietnam. International Journal of Strategic Property Management - 22(6), 489-500 (2018)

2.      Nghia Hoai Nguyen, Thanwadee Chinda. (2018). Interrelationships among key profit factors of Vietnamese residential projects using structural equation modeling. Songklanakarin Journal of Science and Technology - 40(2), 474-481 (2018)

National Journals

1.      Nguyen Hoai Nghia, Truong Thi Tuyet Sim, (2021). Các hành vi vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Vật liệu và Xây dựng, 4, 34-39.

2.      Nguyen Hoai Nghia, Trương Hồng Phúc, (2021). Nhận dạng nhóm yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của công việc lập dự toán. Vietnam Journal of Construction, 06, 90-95.

3.      Nguyen Hoai Nghia, Truong Khac Duy, (2021). Các rủi ro khi áp dụng hợp đồng trọn gói trong các dự án thi công nhà cao tầng. Tạp chí Vật liệu và Xây dựng, 02, 100-103.

4.      Nguyen Hoai Nghia, Do Tien Sy, Tran Hoai Anh, (2021). Nhận dạng các yếu tố rủi ro chính trong quá trình thi công xây dựng các dự án nhà cao tầng ở Việt Nam. Người Xây dựng, 1&2, 73-76.

5.      Nguyen Hoai Nghia, Pham Van Bao, Phung Hoang Viet Quang, (2021). Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của công tác bóc khối lượng. Tạp chí Vật liệu và Xây dựng, 1, 121-124.

6.      Nguyen Hoai Nghia, Nguyen Thi Diem Uyen, (2020). Các nguyên nhân của tình trạng bỏ hoang căn hộ ở những dự án tái định cư tại TP. Hồ Chí Minh. Vietnam Journal of Construction, 5, 94-96.

7.      Nguyễn Hoài Nghĩa, Lưu Trường Văn. (2015). Xây dựng mô hình dự báo lợi nhuận của công ty bất động sản bằng System Dynamics. Tạp chí khoa học Đại học Mở TP. HCM  4(43), 28-37.

8.      Luu Truong Van, Nghia Hoai Nguyen, Do Hoang Hai, Dao Trung Nghiem. (2013). Key factors influencing on Vietnamese construction performance. Journal of Science Ho Chi Minh City Open University 3(8), 38-47.

9.     Nguyễn Lê Kế Nghiệp, Lưu Trường Văn, Nguyễn Hoài Nghĩa. (2013). Phân tích chi phí bị vượt trong các dự án cao ốc và chung cư cao tầng. Tạp chí khoa học Đại học Mở TP. HCM  1(29), 12-22.

10.  Luu Truong Van, Le Tan Khuong, Nguyen Hoai Nghia. (2012). Identifying key factors influencing cost variation of construction projects in Ho Chi Minh City. Journal of Science Ho Chi Minh City Open University 3(8), 38-47.

11.  Nguyễn Hoài Nghĩa. (2012). Ứng dụng lý thuyết mờ trong tính toán giá trị hiện tại (NPV) của dự án xây dựng. Tạp chí khoa học Đại học Mở TP. HCM  1(24), 108-116.

12.   Phạm Hồng Luân, Nguyễn Hoài Nghĩa. (2008). Ứng dụng lý thuyết mờ và các hướng phát triển trong ngành xây dựng. Tạp chí Xây dựng, 44-46.

 International Proceeding Conferences

1.      Nguyen, N.H. and Chinda, T. (2015). Investigating factors influencing profits enhancement in real estate companies in Ho Chi Minh City, Vietnam. Proceedings of the 2nd International Conference on Multidisciplinary Trends in Academic Research (MTAR 2015), 2, 86-

2.      Nguyen, N.H. and Chinda, T. (2016). Causal loop diagrams of profit performance of residential projects. Proceedings of the 1st Technology Innovation Management and Engineering Science international conference (TIMES-iCON2016), 47-51. 


National conference 


dummy