Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng được thành lập vào tháng 01 năm 2011 với ba mục tiêu chủ yếu cần đạt được:

  • Thực hiện nghiên cứu chất lượng cao cả về học thuật và ứng dụng thực tiễn,
  • Đào tạo một thế hệ Kỹ sư Xây dựng mới có khả năng giải quyết các vấn đề thách thức trong thực tiễn sản xuất và có kỹ năng Tiếng Anh hoàn thiện sử dụng trong các tình huống giao tiếp hằng ngày cũng như kỹ thuật,
  • Cung cấp dịch vụ tiên tiến nhất cho ngành công nghiệp và xã hội

 


dummy